Imprezy

ORGANIZACJA IMPREZ

Od początku działalności, firma podejmuje się wyzwań związanych z organizacją i przeprowadzeniem imprez, w tym imprez masowych.

Usługi obejmują:
- stronę formalno-prawną,
- sponsoring,
- opracowanie merytoryczne, projektowanie i druk wydawnictw,
- planowanie i zagospodarowanie przestrzeni, w tym sprawy techniczne.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić zarówno mały, lokalny pokaz lub aukcję, jak i dużą imprezę masową - jeśli tylko dedykowana jest koniom hodowlanym lub użytkowym.

Copyright © POLTURF